Bevezető Hírek Gömbpanoráma képek Ismertetők Útmutató Támogatóink Elérhetőség


Kiemelt partnereink

Relaxo Sportközpont


A megjelenítő telepítéséhez kattintson ide!
Körpanoráma.hu - Professzionális virtuális séták

Vedres István Szakközépiskola, osztálykép

Egy kis ízelítő az iskola történetéből

A pillanat megfoghatatlan. A szándékok ismertek. A történelmi távlatban mérhető kezdetek eseményei kemény, emberpróbáló időben zajlottak. Megannyi veszteség után, reményvesztő helyzeteken felülkerekedve, az ország totális újjáépítésének bűvöletében, irányítva-törekedve szentesített eszmék sodrásában hozott döntések következményeként jött létre az Állami Ipari Gimnázium Szegeden, építőipari tagozattal, 1949 sorsfordító hónapjaiban. A szervezésről a Dugonics András Piarista Gimnázium épületébe, az Aradi vértanúk tere 1. sz. alatti iskola megbízott igazgatójának a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium - miniszteri rendelet alapján-, tudomásulvétel, miheztartás és megfelelő további eljárás végett küldött leirata rendelkezik.

Dr. Pozsonyi Zoltán (1949-53), első igazgatónk a jelentkezők és az átosztottak várható számának kalkulusával készítette el tantárgyfelosztását, négy vagy öt osztály nyitása esetére, a szükséges tanerő igazolásával. Igaz, a kívánalom három osztályról szólt, maximum 45 fős(!) létszámokkal, az első tanév öt osztállyal indult 1949. szeptember 8-án.

Arra, hogy ki részesüljön építészeti kézésben, nem volt elegendő a szülői vagy gyermeki akarat, a gépésznek szánt diákok magas száma miatt sok delikvenst átirányítottak hozzánk, amit később valószínűleg senki nem bánt meg.

Hasonló helyzet alakult ki ekkor országszerte, a romokban álló épületvagyon, a helyreállítási munkák, valamint a nagyszabású távlati tervek támasztotta igény hívta életre az állami felső építőipar-iskolákat (Budapesten, Pécsett), illetve az ipari gimnáziumokat több városban, így Szegeden is.

Az iskolateremtés esetünkben áldozatokkal járt, melynek haszonélvezői lévén meg kell emlékeznünk a Piarista Gimnázium és a Nőipariskola javairól. A gimnázium épületének és felszerelésének jó részét, valamint néhány tanárát hozzánk rendelte a sors, az akkori hatalom. A háborús bombatalálattól sérült épület földszintjén megkezdett tanítás rendezett körülmények, elfogadható feltételek között indult. Az épületben kapott még helyet a mezőgazdasági gimnázium, és az építő ipari tanuló iskola is, tanáraink óraadásával támogatva. Ugyancsak itt leltek otthonra a kollégisták, a vízmű felőli bejárattal.

A tantestület elé kitűzött kortüneti célok új világ, új embertípus kialakítását várták el. A munkapadok, íróasztalok, rajztáblák mellett születő Új Magyarország élmunkásait, kiváló munkásait, a magyar nép új hőseit nevelhették, a művelt dolgozók hadseregét, a társadalmi életben aktívan részt vevő, kemény, harcos fiatalságot. Tanáraink a falu és a város közötti különbségek megszűnésében, a fizikai és szellemi munka közötti "merev választóvonal" halványításában bízó irányítás alatt kezdték meg áldásos tevékenységüket.

Az iskola elnevezései eltérőek, hűen tükrözik a születés, az alakulás folyamatát. A kezdeti dokumentumokon szerepel az Állami Ipari Gimnázium Építészeti Tagozat és néhány változata. Fogadjuk el hitelesnek az 1949-50. iskolai év decemberi statisztikai adatgyűjtő ívét, melyen az iskola pontos neve: 26. sz. Ipari Gimnázium Építőipari Tagozat Szeged.

A gimnázium elnevezés rövid életűnek bizonyult. 1950-ben a középfokú ipari oktatás fejlesztésére ipari technikumok létesítését határozta el a törvénykezés, melyek még a vallás- és közoktatásügyi miniszter felügyelete, és a megyei tanácsok közvetlen irányítása alatt működtek. Ekkor kapta iskolánk a 9.sz. Építőipari Technikum nevet, amit szintén átmenetinek tekinthetünk. Az 1. számú Magasépítőipari Technikum megtisztelő címet az 1951/52 tanévben, a működtetés és irányítás Építésügyi Minisztériumhoz helyezésével egyidejűleg nyerte el iskolánk. Vedres István nevét szellemiségének, munkásságának példaként állításával az 1952/53 tanév folyamán vehette fel intézményünk.

 

A további részleteket megtalálja az iskola honlapján.vissza az előző oldalra